Roadmap
โมเดลธุรกิจ
Sweat Mining
กิลด์วอร์
Holders Level
กระเป๋าคริปโทฯ
Metaverse Bank
การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน
การจัดอันดับ
พาร์ทเนอร์ธุรกิจ
จัดงานองค์กร

นโยบายการระงับบัญชี

เราให้ความสำคัญประสบการณ์ในการใข้งาน ให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจได้ว่า ทุกการแข่งขันที่คุณเข้าร่วมนั้น มีความถูกต้องของข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมสำหรับทุกคน

เราให้ความสำคัญประสบการณ์ในการใข้งาน ให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจได้ว่า ทุกการแข่งขันที่คุณเข้าร่วมนั้น มีความถูกต้องของข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมสำหรับทุกคน

1. การโกงผลข้อมูล

การส่งผลปลอม การปลอมแปลงผล ทุกอย่างครอบคลุมไปถึงข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง การส่งผลออกกำลังกายหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันและนำผลดังกล่าวมาใช้งาน เช่น การนำผลการปั่นจักรยานมาส่งผลการวิ่ง การให้ผู้อื่นช่วยวิ่ง การดัดแปลงรูปภาพ การแก้ไขผลการออกกำลังกายรวมไปถึงการสร้างชุดข้อมูลปลอม การนำผลการออกกำลังกายจากหลายแอปพลิเคชันจากการออกกำลังกายครั้งเดียวนำมาส่งผล หรือการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมใดใดก็ตามที่ไม่ตรงกับประเภทกีฬาและนำผลนั้นมาส่งผลในแอปพลิเคชัน WIRTUAL

ผลที่ตามมา:

หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบและยืนยันของข้อมูลแล้ว เราจะทำการระงับบัญชีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งว่าคุณโดนแบนเพราะอะไร สินทรัพย์ของผู้ใช้งานที่ถูกแบนทั้งหมดจะถูกนำมาประมูลเพื่อเข้ากอง Treasury ในการแจกจ่ายแก่ผู้ใช้อื่น ๆ ต่อไป

*หากมีการกระทำผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ใช้คนดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานบัญชีถาวร และจะถูกริบทรัพย์สินทั้งหมดคืนสู่ผู้ใช้งานที่สุจริต และไม่สำคัญว่าคุณจะกระทำผิดมานานแค่ไหนแล้วก็ตาม ถ้าหากมีการตรวจสอบและพบว่าคุณกระทำผิดจริง จะไม่มีการประณีประนอมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้นี่คือกฎที่คุณกดยอมรับก่อนเข้าร่วมใช้งานแอปพลิเคชันนี้แล้ว 

*ถ้าคุณคิดว่าการระงับบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบ คุณสามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียดเข้าสู่กระบวนการยืนยันและตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณผ่านกระบวนการพิสูจน์ว่าการระงับบัญชีนั้นผิดพลาดจริง ระบบจะยกเลิกการระงับบัญชีการใช้งานคุณและคืนทรัพย์สินของคุณทั้งหมด ในกรณีที่ผลการตรวจสอบใหม่รอบนี้พบว่า คุณกระทำผิดจริง ระบบจะระงับทั้งชื่อ นามสกุล กระเป๋าคริปโทฯ ของคุณ และบุคคลรอบข้างคุณที่อยู่ใน Watch List ที่โดนตรวจสอบอย่างละเอียดตลอดเวลา

2. การปลอมแปลงข้อมูลการชำระเงิน

การปลอมแปลงข้อมูลการชำระเงิน การโกงการชำระเงิน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เสียเงินได้โดยไม่ชำระเงิน รวมไปถึงการโกงในการซื้อสินค้าไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนการได้รับของที่ไม่ได้รับชำระอย่างถูกวิธีจะถือว่าอยู่ในข้อกำหนดนี้ทั้งหมด

ผลที่ตามมา:

หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบและยืนยันของข้อมูลแล้ว เเราจะทำการระงับบัญชีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งว่าคุณโดนแบนเพราะอะไร สินทรัพย์ของผู้ใช้งานที่ถูกแบนทั้งหมดจะถูกนำมาประมูลเพื่อเข้ากอง Treasury ในการแจกจ่ายแก่ผู้ใช้อื่น ๆ ต่อไป

*หากมีการกระทำผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ใช้คนดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานบัญชีถาวร และจะถูกริบทรัพย์สินทั้งหมดคืนสู่ผู้ใช้งานที่สุจริต และไม่สำคัญว่าคุณจะกระทำผิดมานานแค่ไหนแล้วก็ตาม ถ้าหากมีการตรวจสอบและพบว่าคุณกระทำผิดจริง จะไม่มีการประณีประนอมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้นี่คือกฎที่คุณกดยอมรับก่อนเข้าร่วมใช้งานแอปพลิเคชันนี้แล้ว 

 

*ถ้าคุณคิดว่าการระงับบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบ คุณสามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียดเข้าสู่กระบวนการยืนยันและตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณผ่านกระบวนการพิสูจน์ว่าการระงับบัญชีนั้นผิดพลาดจริง ระบบจะยกเลิกการระงับบัญชีการใช้งานคุณและคืนทรัพย์สินของคุณทั้งหมด ในกรณีที่ผลการตรวจสอบใหม่รอบนี้พบว่า คุณกระทำผิดจริง ระบบจะระงับทั้งชื่อ นามสกุล กระเป๋าคริปโทฯ ของคุณ และบุคคลรอบข้างคุณที่อยู่ใน Watch List ที่โดนตรวจสอบอย่างละเอียดตลอดเวลา

3. การฉ้อโกงและหมิ่นประมาท

ถ้าคุณโกงจริงและไม่ได้ผ่านกระบวนการยืนยันความผิด แต่นำไปโพสบน Social Media ไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์มไหนจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหายในทางใดทางหนึ่ง หรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

คำอธิบายโดยละเอียดจะเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ของ WIRTUAL ทุกช่องทาง

เพื่ออธิบายความเข้าใจ เราจะโพสเคสเฉพาะที่เกิดจากปัญหานี้ลงบนเว็บไซต์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้คนได้ตัดสินจากข้อมูลได้จากทั้งสองฝั่ง และเราขอความยินยอมจากคุณบนแอปพลิเคชันแล้ว ถ้าหากมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้น

ผลที่ตามมา:

ถ้าเราได้รับความเสียหายโดยที่เราไม่ได้มิได้ละเมิดเงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบไหนก็ตาม เราจะไม่ดำเนินการใด ๆ เอง แต่จะผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่คุ้มครอง เพื่อตามระเบียบแบบแผนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้

4. การละเมิดกฎและเงื่อนไขการใช้งาน

การละเมิดกฎและเงื่อนไขการใช้งานของ WIRTUAL ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะถูกพิจารณาในเงื่อนไขนโยบายการระงับบัญชีเช่นเดียวกัน และหากการละเมิดดังกล่าวส่งผลเสียต่อ WIRTUAL และผู้ใช้งานท่านอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การที่ผู้ใข้งานถือครองหรือเป็นเจ้าของบัญชี WIRTUAL เกิน 1 บัญชึขึ้นไป การสร้างผลประโยชน์แก่ตนและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานท่านอื่น การนำข้อมูล ทรัพย์สินของ WIRTUAL นำไปใช้สร้างผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎและเงื่อนการใช้งานข้อใดก็ตามอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Teams and Conditions คลิกที่นี่


ผลที่ตามมา:

หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบและยืนยันของข้อมูลแล้ว เเราจะทำการระงับบัญชีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งว่าคุณโดนแบนเพราะอะไร สินทรัพย์ของผู้ใช้งานที่ถูกแบนทั้งหมดจะถูกนำมาประมูลเพื่อเข้ากอง Treasury ในการแจกจ่ายแก่ผู้ใช้อื่น ๆ ต่อไป

*หากมีการกระทำผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ใช้คนดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานบัญชีถาวร และจะถูกริบทรัพย์สินทั้งหมดคืนสู่ผู้ใช้งานที่สุจริต และไม่สำคัญว่าคุณจะกระทำผิดมานานแค่ไหนแล้วก็ตาม ถ้าหากมีการตรวจสอบและพบว่าคุณกระทำผิดจริง จะไม่มีการประณีประนอมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้นี่คือกฎที่คุณกดยอมรับก่อนเข้าร่วมใช้งานแอปพลิเคชันนี้แล้ว

*ถ้าคุณคิดว่าการระงับบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบ คุณสามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียดเข้าสู่กระบวนการยืนยันและตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณผ่านกระบวนการพิสูจน์ว่าการระงับบัญชีนั้นผิดพลาดจริง ระบบจะยกเลิกการระงับบัญชีการใช้งานคุณและคืนทรัพย์สินของคุณทั้งหมด ในกรณีที่ผลการตรวจสอบใหม่รอบนี้พบว่า คุณกระทำผิดจริง ระบบจะระงับทั้งชื่อ นามสกุล กระเป๋าคริปโทฯ ของคุณ และบุคคลรอบข้างคุณที่อยู่ใน Watch List ที่โดนตรวจสอบอย่างละเอียดตลอดเวลา

ถ้าเราได้รับความเสียหายโดยที่เราไม่ได้มิได้ละเมิดเงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบไหนก็ตาม เราจะไม่ดำเนินการใด ๆ เอง แต่จะผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่คุ้มครอง เพื่อตามระเบียบแบบแผนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้

ทรัพย์สินจากบัญชีที่ถูกระงับ

คุณจะมั่นใจเลยได้ว่า ทรัพย์สินของผู้ที่กระทำผิดคนดังกล่าวนั้น เราจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินนั้น ถ้าเป็นทรัพย์สินประเภท NFTs เราจะนำมาประมูลในตลาดเพื่อให้ผู้ใช้งานท่านอื่นได้มีโอกาสเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  และทรัพย์ที่เป็นเหรียญ $WIRTUAL ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลจะถูกนำมาเก็บที่กอง Treasury และถ้าเป็นเหรียญ Cryptocurrency เราจะเก็บเข้ากอง Treasury โดยอัตโนมัติ‍

ข้อมูลบนหน้านี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

หน้านี้จะมีการปรับปรุงและอัปเดตเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา และเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงอยู่เสมอ คุณสามารถเข้ามาตรวจสอบในหน้านี้ได้ตลอดว่า เรามีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เป้าหมายของเรามีอย่างเดียวคือ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ทุกคน