Roadmap
โมเดลธุรกิจ
Sweat Mining
กิลด์วอร์
Holders Level
กระเป๋าคริปโทฯ
Metaverse Bank
การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน
การจัดอันดับ
พาร์ทเนอร์ธุรกิจ
จัดงานองค์กร

Sweat Mining

วิธีได้รับเหรียญ $WIRTUAL

ปัญหาของคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำมักจะพบคือ การขาดแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย เพราะหลังจากต้องใช้เวลาทั้งวันหมดไปกับการทำงาน และเรียนหนังสือ การออกกำลังกายก็กลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เรานึกถึง แต่ถ้าเราบอกคุณว่า คุณสามารถสร้างรายได้จากการออกกำลังกายได้ สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ที่ทำให้คุณอยากมีสุขภาพดีขึ้นได้!


นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนที่สนใจใน Virtual fitness แต่ไม่สามารถเล่นกับเพื่อน หรือเข้าร่วมกับ Community ที่ใหญ่มากขึ้นได้ เพราะใช้ Smart watch หรือแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน WIRTUAL จึงได้เข้ามาแก้ปัญหาจุดนี้ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมกับ Smart watch ทุกรุ่นเข้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้คุณได้สามารถสนุกและแข่งขันกับเพื่อนไปพร้อมกับการอยู่ใน Community ของคุณได้ 


WIRTUAL ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมคนรักการออกกำลังกาย ที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

Sweat Mining การขุดเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี รูปแบบใหม่!

WIRTUAL ขอนำเสนอวิธีการขุดเหรียญคริปโทฯ รูปแบบใหม่ ที่ทำได้ง่าย ลงทุนไม่เยอะ เข้าถึงได้ทุกคน ด้วยการติดตามผลการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็น การวิ่ง เดิน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เต้น และอื่น ๆ ด้วย Smart watch ที่สามารถเชื่อมกับแอปฯ Fitbit, Garmin, และ Strava (Apple Health และ Google Fit จะตามมาในภายหลัง)

วิธีได้รับเหรียญคริปโทฯ:

1. สมัครชาเลนจ์ที่คุณสนใจ ซึ่งจะมีทั้งชาเลนจ์ฟรีและเสียเงิน

2. ส่งผลการออกกำลังกายจากอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน (Garmin, Fitbit, และ Strava ส่วน Apple Health และ Google Fit) ซึ่งคุณจะได้รับเหรียญ WIRTUAL Coins ผ่านการส่งผลการออกกำลังกาย

*หากมีการโกงผลการออกกำลังกายเกิดขึ้นจะถูกระงับบัญชีในทันที

3. เมื่อส่งผลเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดอันดับ และเหรียญ WIRTUAL Coins จะแจกเข้ากระเป๋าของคุณหลังเวลา 07:00 (UTC+7) ของวันถัดไปจากที่ได้ส่งผล


การคำนวณรางวัลในแต่ละประเภท

ถ้าจำนวนการส่งผลการออกกำลังกายในวันนั้นรวมกันแล้วมีการแจกเหรียญไม่ถึง 55,555.55 เหรียญ

= ทุกคนที่ส่งผลจะได้รับเหรียญเต็มจำนวนเหรียญที่รับได้ต่อวัน

ถ้าจำนวนการส่งผลการออกกำลังกายในวันนั้นรวมกันแล้วมีการแจกเหรียญเกิน 55,555.55 เหรียญ

= จะแจกรางวัลตามอันดับ ซึ่งจะนำเรื่องของจำนวนเหรียญที่รับได้ต่อวันมาคิดด้วย

วิธีการคำนวณจำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่ผู้ใช้งานจะได้รับในแต่ละวัน

จำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่ถูกจัดสรรและแจกจ่ายในแต่ละวันมีจำนวนสูงสุดคือ 55,555.55 $WIRTUAL และจำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่ถูกจัดสรรและแจกจ่ายสูงในแต่ละปีจะเท่ากับ 55,555.55 $WIRTUAL คูณด้วยจำนวนวันในปีนั้น ๆ

เหรียญ $WIRTUAL ที่ถูกจัดสรรและแจกจ่ายจะนำมาจาก ECONOMY POOL จำนวน 20,000,000 $WIRTUAL และจำนวนเหรียญ $WIRTUAL ส่วนที่เหลือจะนำมาจากยอดขายไอเท็ม NFT ที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ (30% จากยอดขายไอเท็ม NFT ที่นำกลับเข้ากระเป๋า Tresury)

รายละเอียดและปัจจัยที่จะถูกนำมาใช้คำนวนจำนวนเหรียญ $WIRTUAL ในแต่ละวันจะมีดังต่อไปนี้

ข้อที่ (1) MAX DAILY RECEIVE
MAX DAILY RECEIVE คือจำนวนเหรียญ $WIRTUAL สูงสุดของผู้ใช้งานที่สามารถได้รับในแต่ละวัน โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มค่าสูงสุดของ MAX DAILY RECEIVE ได้จากการสวมใส่ชุด NFT หรือ การถือครองเหรียญ $WIRTUAL  ในกระเป๋าภายในแพลตฟอร์ม $WIRTUAL ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ Holders Level 

ข้อที่ (2) DAILY SUBMISSION PERCENTAGE

DAILY SUBMISSION PERCENTAGE คือค่าอัตราร้อยละที่คำนวนจากจำนวนการส่งผลกิจกรรม หรือ Challenge ทั้งหมดในวันนั้น มาคำนวนหาค่าร้อยละตามประเภทกิจกรรม เมื่อระบบทำการคำนวณค่าอัตราร้อยละตามประเภทกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะนำค่าดังกล่าวมาเป็นค่าอ้างอิงเพื่อจัดสรรจำนวนเหรียญ $WIRTUAL ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

วันที่ X เดือน X ปี 2022 มีจำนวนการส่งผลกิจกรรมหรือ Challenge จำนวนทั้งหมด 25,000 ครั้ง โดยแบ่งตามประเภทกิจกรรมหรือ Challenge ดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมเดิน 10,000 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 40% 
 • กิจกรรมวิ่ง   5,000 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20% 
 • กิจกรรมปั่นจักรยาน 7,000 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 28%
 • กิจกรรมว่ายน้ำ   3,000 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 12%

ระบบจะทำการแจกจ่ายเหรียญ $WIRTUAL โดยอ้างอิงจากค่าอัตราร้อยละที่ถูกคำนวนจากในตัวอย่างที่ 1 โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมเดิน 40% = 22,222.22   $WIRTUAL
 • กิจกรรมวิ่ง    20% = 11,111.11   $WIRTUAL
 • กิจกรรมปั่นจักรยาน28% = 15,555.554 $WIRTUAL
 • กิจกรรมว่ายน้ำ 12% =  6,666.666 $WIRTUAL

ซึ่งผลรวมทั้งหมดจะเท่ากับ 55,555.55  $WIRTUAL

เมื่อระบบคำนวนและจัดสรรจำนวนเหรียญ $WIRTUAL โดยอ้างอิงจากค่าอัตราร้อยละดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการแจกจ่ายเหรียญ $WRITUAL ให้แก่ผู้ใช้งานที่เข้ากิจกรรม หรือ Challenge ทุกคนในวันนั้น ๆ 

ข้อที่ (3) หากจำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่ถูกจัดสรรและแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือ Challenge บนแพลตฟอร์ม WIRTUAL ในวันนั้นมีจำนวนไม่ถึงจำนวนสูงสุด 55,555.55 $WIRTUAL จำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่เหลือดังกล่าวจะถูกนำเข้าไปอยู่ใน Treasury Pool เพื่อใข้เป็น Daily Reward ในอนาคต

ข้อที่ (4) หากจำนวนเหรียญ $WIRTUAL ที่ถูกจัดสรรและแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือ Challenge บนแพลตฟอร์ม WIRTUAL ในวันนั้นมีจำนวนเกิน TOTAL OF MAX DAILY RECEIVE จำนวน 55,555.55 $WIRTUAL ระบบจะแจกจ่ายเหรียญ $WIRTUAL อ้างอิงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อที่ (4.1) อันดับในของผู้ใช้งานแต่ละประเภทกิจกรรม หรือ Challenge 

ข้อที่ (4.2) MAX DAILY RECEIVE ตามข้อที่ (1)

ข้อที่ (4.3) อัตราร้อยละในข้อที่ (2)

ข้อที่ (4.4) จำนวนเหรียญขั้นพื้นฐาน

จำนวนเหรียญขั้นพื้นฐาน คือ จำนวนเหรียญที่ผู้ใช้งานที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น ๆ จะได้รับลดหลั่นตามอันดับของผู้ใช้งานแต่ละคน ตามอัตราร้อยละในข้อที่ (2) แต่ละประเภทกิจกรรม หรือ Challenge 

จำนวนเหรียญดังกล่าวจะคำนวณโดยระบบอัลกอลิทึมที่อ้างอิงตามหลักเศรษฐศาสตร์ และจำนวนประชากร เพื่อให้จำนวนเหรียญพื้นฐานของผู้ใข้งานที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะได้รับใกล้เคียงกัน แต่จะไม่เกินจำนวน MAX DAILY RECEIVE ของผู้ใช้งาน

โดยจำนวนเหรียญส่วนที่เหลือหลังจากหักออกจากจำนวน MAX DAILY RECEIVE ของผู้ใช้งานทุกคน จะถูกนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ใช้งานที่อยู่อันดับสูงสุดในแต่ละประเภทกิจกรรมโดยลดหลั่นลงมาจนกว่าจะเต็ม MAX DAILY RECEIVE ของผู้ใช้งาน 

*ตัวอย่าง*  1-2 ตัวอย่างเป็นรูปภาพเพื่ออธิบายวิธีการทำงาน

หมายเหตุ:

 • เหรียญ $WIRTUAL จะเข้ากระเป๋าหลังจากเวลา 07:00 (UTC+7) ในวันถัดไปหลังจากที่ส่งผลการออกกำลังกาย
 • ค่าเริ่มต้นจะได้รับเหรียญ $WIRTUAL ทั้งหมด 0.1 เหรียญต่อวัน และส่งผลได้ 1 ครั้งต่อวัน
 • ไอเทมที่สวมใส่ให้กับ Avatar และระดับของ Holder Level (เฉพาะ Competition Mode เท่านั้น) จะช่วยเพิ่มจำนวนการส่งผล และจำนวนเหรียญที่ได้รับต่อวัน